P2080463 (3)
P2090172 (2)

GEITEPROSJEKTET - HJELP TIL SELVHJELP


Tanken bak Geiteprosjektet er å gi utvalgte familier i støtteprogrammet vårt mulighet  til ”hjelp til selvhjelp” ved å gi dem en geit og en geitebukk hver. 

Geiter er hardføre dyr som er enkle å ha med å gjøre. De spiser omtrent alt de kommer over av gress, kvister og løv. De forsyner åkeren/planter med gjødsel og kan avles på og selges slik at familiene kan få seg en inntekt.

Håpet er at familiene på sikt vil få mulighet til å betale skolegang for barna sine, og/eller skaffe seg livsnødvendige ting som mat og helsehjelp helt uten bistand fra oss.


Flere geiter har allerede blitt levert ut, og familiene er i god gang med sitt nye prosjekt. Rudos har utnevnt en frivillig koordinator som besøker familiene hver måned for å gi råd og veiledning vedrørende geiteholdet.


Du kan hjelpe oss med å skaffe flere geiter ved å kjøpe et gavekort -