HANDMADE MASTERPIECES

Porcelain Pottery

Vi har 14 barn bosatt i huset. De er  2 - 15 år gamle. I tillegg til å få dekket fysiske behov som mat, klær og nødvendig helsehjelp, bor barna sammen med voksne personer som bryr seg om dem, og tar seg av dem. Etter å ha måtte klare seg på egenhånd, eller gjerne vært alene om ansvaret for yngre søsken, får de nå lov til å være barn igjen.

Alle barna får skolegang, og anledning til å utvikle seg på både et faglig og et personlig plan.
Stoneware Pottery

Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page. One paragraph may be enough to introduce your project. If it gets too long, break up the text into several paragraphs. Long text is perfect for explaining what's unique about your website.

Ceramic Pottery

Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page. One paragraph may be enough to introduce your project. If it gets too long, break up the text into several paragraphs. Long text is perfect for explaining what's unique about your website.

Earthenware Pottery

Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page. One paragraph may be enough to introduce your project. If it gets too long, break up the text into several paragraphs. Long text is perfect for explaining what's unique about your website.